Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Λεμεσός  : Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον Ηλια Χατζηιωαννου Ξυλοτύμβου Λαρνακα
                  Τελ + 357 24724440 / +357 99695717    E-mail : elias_hadji@yahoo.gr     E-mail : andrewzoppos@hotmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Λεμεσός Ημέρα Επανάληψης 13 Ηλίας Χατζηιωάννου | 22-04-2017
23-04-2017
09.00
17.00
Λεμεσός Στάδιο 5 και 6 Συνδυασμένο 14 Ηλίας Χατζηιωάννου | Ανδρέας Ζόππου 13-05-2017
16-05-2017
09.00
17.00
Λεμεσός Ημέρα Επανάληψης 1-10 Ανδρέας Ζόππου | 17-05-2017
17-05-2017
09.00
17.00
Λεμεσός Στάδιο 1 και 2 Συνδυασμένο 15 Ηλίας Χατζηιωάννου | Ανδρέας Ζόππου 18-05-2017
21-05-2017
09.00
17.00
Λεμεσός Σεμινάριο Επαγγελματιών Ασκούντων
Διαβάστε περισσότεραt
13 Ανδρέας Ζόππου | 27-05-2017
28-05-2017
09.00
17.00
Λεμεσός Ανώτερο Επίπεδο / Ειδικές Διαδικασίες Bowen 1 A+B 12-13 Ανδρέας Ζόππου | 18-09-2017
19-09-2017
09.00
17.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα