Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Λεμεσός  : Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον Ηλια Χατζηιωαννου Ξυλοτύμβου Λαρνακα
                  Τελ + 357 24724440 / +357 99695717    E-mail : elias_hadji@yahoo.gr     E-mail : andrewzoppos@hotmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Λεμεσός Στάδιο 1 και 2 Συνδυασμένο 15 Ανδρέας Ζόππου | Ηλίας Χατζηιωάννου 31-08-2017
03-09-2017
09.00
17.00
Λεμεσός Στάδιο 7 14 Ανδρέας Ζόππου | 09-09-2017
12-09-2017
09.00
17.00
Λεμεσός Ανώτερο Επίπεδο / Ειδικές Διαδικασίες Bowen 1 A+B 12-13 Ανδρέας Ζόππου | 19-09-2017
20-09-2017
09.00
17.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα