Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Λεμεσός  : Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον Ηλια Χατζηιωαννου Ξυλοτύμβου Λαρνακα
                  Τελ + 357 24724440 / +357 99695717    E-mail : elias_hadji@yahoo.gr     E-mail : andrewzoppos@hotmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Brasov Modulele 1 si 2 combinate 155 Cristina Feodot | 12-10-2019
15-10-2019
10:00
18:00
Bucuresti Modulele 5 si 6 combinate 145 Cristina Feodot | 03-10-2019
06-10-2019
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 148 Cristina Feodot | Carmen Zoppou 24-10-2019
27-10-2019
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 150 Cristina Feodot | Carmen Zoppou 07-11-2019
10-11-2019
10.00
18.00
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 120-121 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 14-11-2019
15-11-2019
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 1 si 2 combinate 157 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 17-11-2019
20-11-2019
10.00
18.00
Bucuresti Modul 7 140-141 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 26-11-2019
29-11-2019
10.00
18.00
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 129 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 04-12-2019
05-12-2019
10.00
18.00
Bucuresti Curs Master / S.P.B.2 A+B 103-107-108 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 17-12-2019
18-12-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 1 si 2 combinate 150 Marcela Campian | 14-09-2019
17-09-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 3 si 4 combinate 147 Marcela Campian | 24-09-2019
27-09-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 1 si 2 combinate 153 Marcela Campian | 01-10-2019
04-10-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Modul 7 137 Andrew Zoppos | Marcela Campian 08-10-2019
11-10-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
132-133 Andrew Zoppos | Marcela Campian 13-10-2019
16-10-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Master / S.P.B.2 A+B 42-96 Andrew Zoppos | Marcela Campian 18-10-2019
19-10-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 142-144 Andrew Zoppos | Marcela Campian 21-10-2019
24-10-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Avansat / S.P.B.1 A 127 Andrew Zoppos | Marcela Campian 28-10-2019
29-10-2019
10.00
18.00
Iasi Modulele 1 si 2 combinate 152 Dalila Patras | 10-10-2019
13-10-2019
10.00
18.00
Iasi Modulele 3 si 4 combinate 149 Dalila Patras | 17-10-2019
20-10-2019
10.00
18.00
Iasi Modulele 5 si 6 combinate 143 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 28-10-2019
31-10-2019
10.00
18.00
Iasi Modul 7 138 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 28-10-2019
01-11-2019
10.00
18.00
Iasi Curs Master / S.P.B.2 A+B 97-102-111 Andrew Zoppos | 05-11-2019
06-11-2019
10.00
18.00
Timisoara Modulele 1 si 2 combinate 154 Marcela Campian | Andrew Zoppos 17-10-2019
20-10-2019
10.00
18.00
Timisoara Curs Avansat / S.P.B.1 B 115-119-130-131 Andrew Zoppos | 07-12-2019
08-12-2019
10.00
18.00
Timisoara Curs Master / S.P.B.2 A+B 99-106 Andrew Zoppos | 09-12-2019
10-12-2019
10.00
18.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Bucuresti Bowtech si Exercitii SOTAI pentru Reabilitare
Citeste mai mult
02 Alexandra Antoniou | 30-09-2019
01-10-2019
10:00
18:00
Bucuresti Abordarea durerilor de spate
Citeste mai mult
04 John Wilks | 08-10-2019
09-10-2019
10.00
18.00
Bucuresti Minte, corp si Bowen
Citeste mai mult
08 Anne Schubert & Margaret Spicer | 20-11-2019
21-11-2019
10.00
18.00
Bucuresti Minte, corp si Bowen
Citeste mai mult
09 Anne Schubert & Margaret Spicer | 23-11-2019
24-11-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Bowtech si Exercitii SOTAI pentru Reabilitare
Citeste mai mult
01 Alexandra Antoniou | 28-09-2019
29-09-2019
10:00
18:00
Cluj Napoca Abordarea durerilor de spate
Citeste mai mult
03 John Wilks | 05-10-2019
06-10-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Minte, corp si Bowen
Citeste mai mult
04 Anne Schubert & Margaret Spicer | 06-11-2019
07-11-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Minte, corp si Bowen
Citeste mai mult
05 Anne Schubert & Margaret Spicer | 09-11-2019
10-11-2019
10.00
18.00
Iasi Minte, corp si Bowen
Citeste mai mult
06 Anne Schubert & Margaret Spicer | 13-11-2019
14-11-2019
10.00
18.00
Iasi Minte, corp si Bowen
Citeste mai mult
07 Anne Schubert & Margaret Spicer | 16-11-2019
17-11-2019
10.00
18.00


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα