Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Λεμεσός  : Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον Ηλια Χατζηιωαννου Ξυλοτύμβου Λαρνακα
                  Τελ + 357 24724440 / +357 99695717    E-mail : elias_hadji@yahoo.gr     E-mail : andrewzoppos@hotmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Bucuresti Modulele 5 si 6 combinate 107-108 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 25-03-2017
28-03-2017
10.00
18.00
Bucuresti Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
99-100 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 30-03-2017
02-04-2017
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 112 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 04-04-2017
07-04-2017
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 1 si 2 combinate 116 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 09-04-2017
12-04-2017
10.00
18.00
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 81-82
86-87
Andrew Zoppos | Carmen Sopon 19-04-2017
20-04-2017
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 109 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 03-06-2017
06-06-2017
10.00
18.00
Cluj Napoca Modul 7 104 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 04-06-2017
07-06-2017
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 110 Carmen Sopon | Andrew Zoppos 09-06-2017
12-06-2017
10.00
18.00
Cluj Napoca Modul 7 104-105 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 14-06-2017
17-06-2017
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 95-96 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 19-06-2017
20-06-2017
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Master / S.P.B.2 A 72-73 Andrew Zoppos | 21-06-2017
22-06-2017
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 3 si 4 combinate 114 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 24-06-2017
27-06-2017
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 1 si 2 combinate 117 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 29-06-2017
02-07-2017
10.00
18.00
Iasi Modulele 1 si 2 combinate 119 Carmen Sopon | Andrew Zoppos 30-06-2017
03-07-2017
10.00
18.00
Iasi Modulele 3 si 4 combinate 113 Carmen Sopon | Andrew Zoppos 05-07-2017
08-07-2017
10.00
18.00
Iasi Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 89-93-97 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 10-07-2017
11-07-2017
10.00
18.00
Iasi Modulele 5 si 6 combinate 111 Carmen Sopon | Andrew Zoppos 13-07-2017
16-07-2017
10.00
18.00
Iasi Modul 7 102 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 13-07-2017
17-07-2017
10.00
18.00
Timisoara Modulele 5 si 6 combinate 106 Carmen Sopon | 26-03-2017
29-03-2017
10.00
18.00
Timisoara Modulele 1 si 2 combinate 115 Carmen Sopon | 31-03-2017
03-04-2017
10.00
18.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα