Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Λεμεσός  : Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον Ηλια Χατζηιωαννου Ξυλοτύμβου Λαρνακα
                  Τελ + 357 24724440 / +357 99695717    E-mail : elias_hadji@yahoo.gr     E-mail : andrewzoppos@hotmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 145 Cristina Feodot | 20-06-2019
23-06-2019
10.00
18.00
Bucuresti Modul 7 135-136 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 14-07-2019
17-07-2019
10.00
18.00
Bucuresti Curs Master / S.P.B.2 A 91-107 Oswald and Elaine Rentsch | Andrew Zoppos 20-07-2019
21-07-2019
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 5 si 6 combinate 140 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 23-07-2019
26-07-2019
10.00
18.00
Bucuresti Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
129 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 07-08-2019
10-08-2019
10.00
18.00
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 125-126 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 12-08-2019
13-08-2019
10.00
18.00
Bucuresti Curs Master / S.P.B.2 B 86-94-98-100 Andrew Zoppos | 14-08-2019
15-08-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Modul 7 132 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 15-06-2019
18-06-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 137 Andrew Zoppos | Marcela Campian 20-06-2019
23-06-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Modul 7 133 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 25-06-2019
28-06-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Zi de Recapitulare 1- 90 Andrew Zoppos | 29-06-2019
30-06-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 3 si 4 combinate 144 Marcela Campian | 08-07-2019
11-07-2019
10.00
18.00
Iasi Modulele 1 si 2 combinate 148 Dalila Patras | 13-06-2019
16-06-2019
10.00
18.00
Iasi Modulele 3 si 4 combinate 143 Dalila Patras | 20-06-2019
23-06-2019
10.00
18.00
Iasi Modulele 5 si 6 combinate 138 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 29-06-2019
02-07-2019
10.00
18.00
Iasi Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
124-128 Andrew Zoppos | 04-07-2019
07-07-2019
10.00
18.00
Iasi Modul 7 134 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 09-07-2019
12-07-2019
10.00
18.00
Timisoara Modulele 3 si 4 combinate 146 Marcela Campian | 02-07-2019
05-07-2019
10.00
18.00
Timisoara Modulele 1 si 2 combinate 150 Marcela Campian | Andrew Zoppos 15-07-2019
18-07-2019
10.00
18.00
Timisoara Modulele 5 si 6 combinate 139 Marcela Campian | Andrew Zoppos 26-07-2019
29-07-2019
10.00
18.00
Timisoara Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 115-119 Andrew Zoppos | 31-07-2019
01-08-2019
10.00
18.00
Timisoara Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
130-131 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 02-08-2019
05-08-2019
10.00
18.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Bucuresti Bowtech si Exercitii SOTAI pentru Reabilitare
Citeste mai mult
04 Alexandra Antoniou | 30-09-2019
01-10-2019
10:00
18:00
Bucuresti Abordarea durerilor de spate
Citeste mai mult
04 John Wilks | 08-10-2019
09-10-2019
10.00
18.00
Bucuresti Minte, corp si Bowen
Citeste mai mult
03 Anne Schubert & Margaret Spicer | 22-11-2019
23-11-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Bowtech si Exercitii SOTAI pentru Reabilitare
Citeste mai mult
02 Alexandra Antoniou | 24-09-2019
25-09-2019
10:00
18:00
Cluj Napoca Abordarea durerilor de spate
Citeste mai mult
03 John Wilks | 05-10-2019
06-10-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Minte, corp si Bowen
Citeste mai mult
04 Anne Schubert & Margaret Spicer | 09-11-2019
10-11-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Minte, corp si Bowen
Citeste mai mult
05 Anne Schubert & Margaret Spicer | 12-11-2019
13-11-2019
10.00
18.00
Iasi Bowtech si Exercitii SOTAI pentru Reabilitare
Citeste mai mult
03 Alexandra Antoniou | 27-09-2019
28-09-2019
10:00
18:00
Iasi Minte, corp si Bowen
Citeste mai mult
06 Anne Schubert & Margaret Spicer | 16-11-2019
17-11-2019
10.00
18.00
Iasi Minte, corp si Bowen
Citeste mai mult
07 Anne Schubert & Margaret Spicer | 19-11-2019
20-11-2019
10.00
18.00
Timisoara Bowtech si Exercitii SOTAI pentru Reabilitare
Citeste mai mult
01 Alexandra Antoniou | 21-09-2019
22-09-2019
10:00
18:00


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα