Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Λεμεσός  : Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον Ηλια Χατζηιωαννου Ξυλοτύμβου Λαρνακα
                  Τελ + 357 24724440 / +357 99695717    E-mail : elias_hadji@yahoo.gr     E-mail : andrewzoppos@hotmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Bucuresti Modulele 1 si 2 combinate 135 Cristina Feodot | Andrew Zoppos 20-07-2018
23-07-2018
10.00
18.00
Bucuresti Modul 7 120 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 25-07-2018
28-07-2018
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 129 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 30-07-2018
02-08-2018
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 5 si 6 combinate 126 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 04-08-2018
07-08-2018
10.00
18.00
Bucuresti Modul 7 121 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 04-08-2018
08-08-2018
10.00
18.00
Bucuresti Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
112-116 Andrew Zoppos | 10-08-2018
13-08-2018
10.00
18.00
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 94-98-100 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 26-09-2018
27-09-2018
10.00
18.00
Bucuresti Curs Master / S.P.B.2 A+B 82-86-87-91-100 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 28-09-2018
29-09-2018
10.00
18.00
Bucuresti Zi de Recapitulare 1-100 Andrew Zoppos | 19-01-2019
20-01-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 127 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 26-09-2018
29-09-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 1 si 2 combinate 138 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 01-10-2018
04-10-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 3 si 4 combinate 132 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 06-10-2018
09-10-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 3 si 4 combinate 133 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 11-10-2018
14-10-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 109-110 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 16-10-2018
17-10-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Master / S.P.B.2 A+B 90-92-101 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 18-10-2018
19-10-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Modul 7 122-123 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 21-10-2018
24-10-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
114 118 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 26-10-2018
29-10-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Modul 7 122-123 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 31-10-2018
03-11-2018
10.00
18.00
Iasi Modulele 3 si 4 combinate 134 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 21-10-2018
24-10-2018
10.00
18.00
Iasi Modulele 5 si 6 combinate 128 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 26-10-2018
29-10-2018
10.00
18.00
Iasi Modulele 1 si 2 combinate 139 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 31-10-2018
03-11-2018
10.00
18.00
Iasi Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
113 - 117 Andrew Zoppos | 05-11-2018
08-11-2018
10.00
18.00
Iasi Modul 7 124 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 11-11-2018
14-11-2018
10.00
18.00
Timisoara Modulele 3 si 4 combinate 130 Marcela Campian | Andrew Zoppos 18-07-2018
21-07-2018
10.00
18.00
Timisoara Modulele 3 si 4 combinate 131 Marcela Campian | Andrew Zoppos 24-07-2018
27-07-2018
10.00
18.00
Timisoara Modul 7 119 Andrew Zoppos | 30-07-2018
02-08-2018
10.00
18.00
Timisoara Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 99-106 Andrew Zoppos | 04-08-2018
05-08-2018
10.00
18.00
Timisoara Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 77-106 Andrew Zoppos | 06-08-2018
07-08-2018
10.00
18.00
Timisoara Modulele 1 si 2 combinate 137 Marcela Campian | Andrew Zoppos 07-09-2018
10-09-2018
10.00
18.00
Timisoara Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
115-119 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 08-12-2018
11-12-2018
10.00
18.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα