Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Λεμεσός  : Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον Ηλια Χατζηιωαννου Ξυλοτύμβου Λαρνακα
                  Τελ + 357 24724440 / +357 99695717    E-mail : elias_hadji@yahoo.gr     E-mail : andrewzoppos@hotmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A 112-116 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 25-01-2019
26-01-2019
10.00
18.00
Bucuresti Zi de Recapitulare 1-100 Andrew Zoppos | 27-01-2019
28-01-2019
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 140 Cristina Feodot | Carmen Zoppou 09-03-2019
12-03-2019
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 1 si 2 combinate 144 Cristina Feodot | Carmen Zoppou 14-03-2019
17-03-2019
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 141 Cristina Feodot | Carmen Zoppou 19-03-2019
22-03-2019
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 5 si 6 combinate 135-136 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 26-03-2019
29-03-2019
10.00
18.00
Bucuresti Modul 7 129 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 31-03-2019
03-04-2019
10.00
18.00
Bucuresti Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
125-126 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 05-04-2019
08-04-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 1 si 2 combinate 142 Marcela Campian | 17-01-2019
20-01-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 3 si 4 combinate 137 Marcela Campian | Andrew Zoppos 22-01-2019
25-01-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 132 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 30-01-2019
02-02-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Modul 7 127 Andrew Zoppos | Marcela Campian 04-02-2019
07-02-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 114 118 Andrew Zoppos | Marcela Campian 09-02-2019
10-02-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 133 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 11-02-2019
14-02-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
122-123 Andrew Zoppos | Marcela Campian 16-02-2019
19-02-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Master / S.P.B.2 A+B 91-92-101 Andrew Zoppos | Marcela Campian 21-02-2019
22-02-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Zi de Recapitulare 1- 90 Andrew Zoppos | 23-02-2019
24-02-2019
10.00
18.00
Iasi Modulele 1 si 2 combinate 143 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 13-02-2019
16-02-2019
10.00
18.00
Iasi Modulele 3 si 4 combinate 138 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 18-02-2019
21-02-2019
10.00
18.00
Iasi Modulele 5 si 6 combinate 134 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 23-02-2019
26-02-2019
10.00
18.00
Iasi Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 113-117 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 28-02-2019
01-03-2019
10.00
18.00
Iasi Curs Master / S.P.B.2 A+B 89 93 97 Andrew Zoppos | 02-03-2019
03-03-2019
10.00
18.00
Iasi Modul 7 128 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 05-03-2019
08-03-2019
10.00
18.00
Iasi Zi de Recapitulare 1 - 100 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 10-03-2019
11-03-2019
10.00
18.00
Iasi Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
124-128 Andrew Zoppos | 02-07-2019
05-07-2019
10.00
18.00
Timisoara Modul 7 130 - 131 Andrew Zoppos | Marcela Campian 14-03-2019
17-03-2019
10.00
18.00
Timisoara Curs Avansat / S.P.B.1 B 99-106 Andrew Zoppos | 19-03-2019
20-03-2019
10.00
18.00
Timisoara Zi de Recapitulare 0-100 Andrew Zoppos | Marcela Campian 21-03-2019
22-03-2019
10.00
18.00
Timisoara Modulele 3 si 4 combinate 139 Marcela Campian | Andrew Zoppos 27-03-2019
30-03-2019
10.00
18.00
Timisoara Modulele 1 si 2 combinate 145 Marcela Campian | Andrew Zoppos 31-03-2019
03-04-2019
10.00
18.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα