Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Λεμεσός  : Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον Ηλια Χατζηιωαννου Ξυλοτύμβου Λαρνακα
                  Τελ + 357 24724440 / +357 99695717    E-mail : elias_hadji@yahoo.gr     E-mail : andrewzoppos@hotmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 94-98-100 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 26-09-2018
27-09-2018
10.00
18.00
Bucuresti Curs Master / S.P.B.2 A+B 86-87-91 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 28-09-2018
29-09-2018
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 135 Cristina Feodot | Carmen Zoppou 03-11-2018
06-11-2018
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 136 Cristina Feodot | Carmen Zoppou 08-11-2018
11-11-2018
10.00
18.00
Bucuresti Modul 7 125-126 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 17-11-2018
20-11-2018
10.00
18.00
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 107-108 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 22-11-2018
23-11-2018
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 5 si 6 combinate 129 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 25-11-2018
28-11-2018
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 1 si 2 combinate 140 Cristina Feodot | Carmen Zoppou 03-12-2018
06-12-2018
10.00
18.00
Bucuresti Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
120-121 Andrew Zoppos | 14-12-2018
17-12-2018
10.00
18.00
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A 112-116 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 26-01-2019
27-01-2019
10.00
18.00
Bucuresti Zi de Recapitulare 1-100 Andrew Zoppos | 28-01-2019
29-01-2019
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 127 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 26-09-2018
29-09-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 1 si 2 combinate 138 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 01-10-2018
04-10-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 3 si 4 combinate 132 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 06-10-2018
09-10-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 3 si 4 combinate 133 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 11-10-2018
14-10-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 109-110 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 16-10-2018
17-10-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Master / S.P.B.2 A+B 90-92-101 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 18-10-2018
19-10-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Modul 7 122-123 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 21-10-2018
24-10-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
114 118 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 26-10-2018
29-10-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 127 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 30-10-2018
02-11-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Modul 7 122-123 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 31-10-2018
03-11-2018
10.00
18.00
Iasi Modulele 3 si 4 combinate 134 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 21-10-2018
24-10-2018
10.00
18.00
Iasi Modulele 5 si 6 combinate 128 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 26-10-2018
29-10-2018
10.00
18.00
Iasi Modulele 1 si 2 combinate 139 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 31-10-2018
03-11-2018
10.00
18.00
Iasi Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
113 - 117 Andrew Zoppos | 05-11-2018
08-11-2018
10.00
18.00
Iasi Modul 7 124 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 11-11-2018
14-11-2018
10.00
18.00
Timisoara Modulele 5 si 6 combinate 130 - 131 Marcela Campian | Andrew Zoppos 04-12-2018
07-12-2018
10.00
18.00
Timisoara Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
115-119 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 09-12-2018
12-12-2018
10.00
18.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα