Κεντρική Ελλάδα

Επιστροφή στο χάρτη

θρύλος
Κάτοχοι διπλώματος προχωρημένου επιπέδου
Κάτοχος ανώτερου προχωρημένου επιπέδου
Εκπαιδευτές
Ανώτεροι Εκπαιδευτές
Σωματείο Bowtech Ελλάδας

Πόλη: Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-6832367
Email: info@bowtech.gr

Γιάννης Καραφυλλίδης

Πόλη: Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 22210 74742
Email: info@e-bodysoul.gr

Κώστας Ζάχος

Πόλη: Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 6944-333911
Email: kotis_zachos@yahoo.gr

Σαχτούρη Αντωνία

Πόλη: Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 6978-858888
Email: antoniasaxtouri@gmail.com