Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Σεμινάρια Θεόκλητος Τσάλλος :
Τηλέφωνα: 6976639465, 0048728515544   Email:  theoklitos.tsallos@gmail.com
Σεμινάρια Ανδρέα Ζόππου :
Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Αλεξάνδρα Αντωνίου κινητό 6946-898974     Email: animasomayoga@gmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Αθήνα Ανώτερο Επίπεδο / Ειδικές Διαδικασίες Bowen 1 A+B 1-35 Ανδρέας Ζόππου | 04-05-2017
05-05-2017
09.00
17.00
Αθήνα Ανώτατο Επίπεδο / Ειδικές Διαδικασίες Bowen 2 A+Β 1-35 Ανδρέας Ζόππου | 06-05-2017
07-05-2017
09.00
17.00
Αθήνα Στάδιο 7 Αλεξάνδρα Αντωνίου | 01-06-2017
04-06-2017
09:00
17:00
Αθήνα Σεμινάριο Επαγγελματιών Ασκούντων
Διαβάστε περισσότεραt
1-45 Ανδρέας Ζόππου | 23-09-2017
24-09-2017
09.00
17.00
Θεσσαλονίκη Στάδιο 5 και 6 Συνδυασμένο Αλεξάνδρα Αντωνίου | 06-04-2017
09-04-2017
09:00
17:00
Θεσσαλονίκη Στάδιο 7 Αλεξάνδρα Αντωνίου | 06-07-2017
09-07-2017
09:00
17:00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα