Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Σεμινάρια Θεόκλητος Τσάλλος :
Τηλέφωνα: 6976639465, 0048728515544   Email:  theoklitos.tsallos@gmail.com
Σεμινάρια Ανδρέα Ζόππου :
Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Αλεξάνδρα Αντωνίου κινητό 6946-898974     Email: animasomayoga@gmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Bucuresti Modulele 5 si 6 combinate 120 121 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 27-03-2018
30-03-2018
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 125 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 02-04-2018
05-04-2018
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 1 si 2 combinate 130 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 11-04-2018
14-04-2018
10.00
18.00
Bucuresti Modul 7 116 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 16-04-2018
19-04-2018
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 126 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 21-04-2018
24-04-2018
10.00
18.00
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 103 107 108 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 26-04-2018
27-04-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 122 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 01-06-2018
04-06-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Modul 7 118 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 06-06-2018
09-06-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 123 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 06-06-2018
09-06-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Master / S.P.B.2 A+B 78-79-90-92 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 11-06-2018
12-06-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 104-105 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 13-06-2018
14-06-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 1 si 2 combinate 132 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 21-06-2018
24-06-2018
10.00
18.00
Iasi Zi de Recapitulare 1 - 80 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 19-03-2018
20-03-2018
10.00
18.00
Timisoara Modulele 5 si 6 combinate 119 Andrew Zoppos | 27-03-2018
30-03-2018
10.00
18.00
Timisoara Modul 7 115 Andrew Zoppos | 02-04-2018
05-04-2018
10.00
18.00
Timisoara Modulele 1 si 2 combinate 130 Carmen Zoppou | 19-04-2018
22-04-2018
10.00
18.00
Timisoara Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 99-106 Andrew Zoppos | 12-08-2018
13-08-2018
10.00
18.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Bucuresti Tehnica Bowen pentru durerile cervicale
Citeste mai mult
02 Robyn Wood | 28-04-2018
28-04-2018
10.00
18.00
Bucuresti Abordarea durerilor de spate
Citeste mai mult
01 John Wilks | 29-05-2018
30-05-2018
10.00
18.00
Bucuresti Evaluarea Orientata si Echilibrul Bowen
Citeste mai mult
01 Michael Quinlivan & Karen Hedrick | 08-07-2018
09-07-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Tehnica Bowen pentru durerile cervicale
Citeste mai mult
01 Robyn Wood | 25-04-2018
25-04-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Abordarea durerilor de spate
Citeste mai mult
01 John Wilks | 26-05-2018
27-05-2018
10.00
18.00
Cluj Napoca Evaluarea Orientata si Echilibrul Bowen
Citeste mai mult
01 Michael Quinlivan & Karen Hedrick | 05-07-2018
06-07-2018
10.00
18.00


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα