Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Σεμινάρια Θεόκλητος Τσάλλος :
Τηλέφωνα: 6976639465, 0048728515544   Email:  theoklitos.tsallos@gmail.com
Σεμινάρια Ανδρέα Ζόππου :
Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Αλεξάνδρα Αντωνίου κινητό 6946-898974     Email: animasomayoga@gmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Bucuresti Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
103 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 05-07-2017
08-07-2017
10.00
18.00
Bucuresti Curs Master / S.P.B.2 A+B 70-71-75-76 Oswald and Elaine Rentsch | Andrew Zoppos 19-07-2017
20-07-2017
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 116 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 22-07-2017
25-07-2017
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 5 si 6 combinate 112 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 27-07-2017
30-07-2017
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 1 si 2 combinate 120 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 01-08-2017
04-08-2017
10.00
18.00
Bucuresti Modul 7 107-108 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 06-08-2017
09-08-2017
10.00
18.00
Bucuresti Tehnica Bowen si Diabetul 01-110 Robyn Wood | 03-10-2017
03-10-2017
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 3 si 4 combinate 114 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 24-06-2017
27-06-2017
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 1 si 2 combinate 118 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 29-06-2017
02-07-2017
10.00
18.00
Iasi Modulele 1 si 2 combinate 119 Carmen Sopon | Andrew Zoppos 30-06-2017
03-07-2017
10.00
18.00
Iasi Modulele 3 si 4 combinate 113 Carmen Sopon | Andrew Zoppos 05-07-2017
08-07-2017
10.00
18.00
Iasi Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 89-93-97 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 10-07-2017
11-07-2017
10.00
18.00
Iasi Modulele 5 si 6 combinate 111 Carmen Sopon | Andrew Zoppos 12-07-2017
15-07-2017
10.00
18.00
Iasi Modul 7 102 Andrew Zoppos | Carmen Sopon 12-07-2017
16-07-2017
10.00
18.00
Timisoara Modulele 1 si 2 combinate 122 Carmen Sopon | 30-07-2017
02-08-2017
10.00
18.00
Timisoara Modulele 3 si 4 combinate 115 Carmen Sopon | 04-08-2017
07-08-2017
10.00
18.00
Timisoara Modul 7 106 Andrew Zoppos | 11-08-2017
14-08-2017
10.00
18.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Bucuresti Tehnica Bowen si Diabetul 02 Robyn Wood | 03-10-2017
03-10-2017
10.00
18.00
Bucuresti Bowen pentru persoane imobilizate 02 Robyn Wood | 04-10-2017
04-10-2017
10.00
18.00
Bucuresti Tehnica Bowen pentru durerile cervicale 02 Robyn Wood | 05-10-2017
05-10-2017
10.00
18.00
Bucuresti Minte, corp si Bowen 02 Anne Schubert & Margaret Spicer | 16-11-2017
17-11-2017
10.00
18.00
Cluj Napoca Tehnica Bowen si Diabetul 01 Robyn Wood | 29-09-2017
29-09-2017
10.00
18.00
Cluj Napoca Bowen pentru persoane imobilizate 01 Robyn Wood | 30-09-2017
30-09-2017
10.00
18.00
Cluj Napoca Tehnica Bowen pentru durerile cervicale 01 Robyn Wood | 01-10-2017
01-10-2017
10.00
18.00
Cluj Napoca Minte, corp si Bowen 01 Anne Schubert & Margaret Spicer | 13-11-2017
14-11-2017
10.00
18.00


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα