Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Λεμεσός  : Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον Ηλια Χατζηιωαννου Ξυλοτύμβου Λαρνακα
                  Τελ + 357 24724440 / +357 99695717    E-mail : elias_hadji@yahoo.gr     E-mail : andrewzoppos@hotmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Brasov Modulele 5 si 6 combinate 154 Cristina Feodot | 02-05-2020
05-05-2020
10:00
18:00
Brasov Modulele 1 si 2 combinate 163 Cristina Feodot | 07-05-2020
10-05-2020
10:00
18:00
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A 135-136 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 26-05-2020
27-05-2020
10.00
18.00
Bucuresti Curs Master / S.P.B.2 A+B 120-121 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 28-05-2020
29-05-2020
10.00
18.00
Bucuresti Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
140-141 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 07-06-2020
10-06-2020
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 5 si 6 combinate 148-150 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 12-06-2020
15-06-2020
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 5 si 6 combinate 156 Cristina Feodot | 20-06-2020
23-06-2020
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 1 si 2 combinate 165 Cristina Feodot | 03-07-2020
06-07-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 3 si 4 combinate 158 Marcela Campian | 01-05-2020
04-05-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 3 si 4 combinate 161 Marcela Campian | 12-06-2020
15-06-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 147-151-152 Andrew Zoppos | Marcela Campian 17-06-2020
20-06-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 147-151-152 Andrew Zoppos | Marcela Campian 22-06-2020
25-06-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
142-144 Andrew Zoppos | Marcela Campian 27-06-2020
30-06-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
137-142-144 Andrew Zoppos | Marcela Campian 02-07-2020
05-07-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Master / S.P.B.2 A+B 114-118 Andrew Zoppos | Marcela Campian 07-07-2020
08-07-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 1 si 2 combinate 166 Marcela Campian | 10-07-2020
13-07-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Master / S.P.B.2 A+B 103-109-110 Andrew Zoppos | Marcela Campian 06-11-2020
07-11-2020
10.00
18.00
Iasi Modulele 1 si 2 combinate 164 Dalila Patras | 04-06-2020
07-06-2020
10.00
18.00
Iasi Modulele 3 si 4 combinate 153 Dalila Patras | 11-06-2020
14-06-2020
10.00
18.00
Iasi Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 134-138 Andrew Zoppos | 10-07-2020
11-07-2020
10.00
18.00
Iasi Curs Master / S.P.B.2 A+B 113-117-124 Andrew Zoppos | 12-07-2020
13-07-2020
10.00
18.00
Iasi Modul 7 149 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 15-07-2020
18-07-2020
10.00
18.00
Timisoara Modulele 1 si 2 combinate 162 Marcela Campian | 26-04-2020
29-04-2020
10.00
18.00
Timisoara Curs Avansat / S.P.B.1 B 115-119 Andrew Zoppos | 31-05-2020
01-06-2020
10.00
18.00
Timisoara Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
139-145 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 02-06-2020
05-06-2020
10.00
18.00
Timisoara Modulele 3 si 4 combinate 155 Marcela Campian | Andrew Zoppos 16-07-2020
19-07-2020
10.00
18.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Bucuresti Evaluare, Palpare & Perceptie Intuitiva in Terapia Bowen
Citeste mai mult
04 Michael Quinlivan & Karen Hedrick | 17-07-2020
18-07-2020
10.00
18.00
Bucuresti Bowtech pentru sarcina si nou nascuti
Citeste mai mult
04 Piero Muraro | 24-11-2020
25-11-2020
10:00
18:00
Cluj Napoca Evaluare, Palpare & Perceptie Intuitiva in Terapia Bowen
Citeste mai mult
03 Michael Quinlivan & Karen Hedrick | 13-07-2020
14-07-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Bowtech pentru sarcina si nou nascuti
Citeste mai mult
03 Piero Muraro | 21-11-2020
22-11-2020
10:00
18:00
Iasi Evaluare, Palpare & Perceptie Intuitiva in Terapia Bowen
Citeste mai mult
01 Michael Quinlivan & Karen Hedrick | 06-07-2020
07-07-2020
10.00
18.00
Timisoara Evaluare, Palpare & Perceptie Intuitiva in Terapia Bowen
Citeste mai mult
02 Michael Quinlivan & Karen Hedrick | 09-07-2020
10-07-2020
10.00
18.00


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα