Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Λεμεσός  : Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον Ηλια Χατζηιωαννου Ξυλοτύμβου Λαρνακα
                  Τελ + 357 24724440 / +357 99695717    E-mail : elias_hadji@yahoo.gr     E-mail : andrewzoppos@hotmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Brasov Modulele 1 si 2 combinate 180 Cristina Feodot | 02-10-2021
05-10-2021
10:00
18:00
Brasov Modulele 5 si 6 combinate 165 Cristina Feodot | 07-10-2021
10-10-2021
10:00
18:00
Bucuresti Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
156-158 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 10-11-2021
13-11-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 3 si 4 combinate 175 Marcela Campian | 30-08-2021
02-09-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 1 si 2 combinate 177 Marcela Campian | 11-09-2021
14-09-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
164-167 Andrew Zoppos | Marcela Campian 16-10-2021
19-10-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 157-159 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 20-10-2021
21-10-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Master / S.P.B.2 A+B 118-133 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 22-10-2021
23-10-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 171-175 Marcela Campian | 07-11-2021
10-11-2021
10.00
18.00
Iasi Modulele 5 si 6 combinate 170 Dalila Patras | 09-09-2021
12-09-2021
10.00
18.00
Iasi Modulele 1 si 2 combinate 179 Dalila Patras | 16-09-2021
19-09-2021
10.00
18.00
Iasi Modul 7 166 Carmen Zoppou | Dalila Patras 21-10-2021
24-10-2021
10.00
18.00
Iasi Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
153-160-162 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 26-10-2021
29-10-2021
10.00
18.00
Iasi Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 143-149 Andrew Zoppos | 31-10-2021
01-11-2021
10.00
18.00
Iasi Curs Master / S.P.B.2 A+B 128-138 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 02-11-2021
03-11-2021
10.00
18.00
Timisoara Modulele 1 si 2 combinate 176 Marcela Campian | 04-09-2021
07-09-2021
10.00
18.00
Timisoara Curs Master / S.P.B.2 A+B 139-146 Andrew Zoppos | 19-11-2021
20-11-2021
10.00
18.00
Timisoara Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
155-161 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 22-11-2021
25-11-2021
10.00
18.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα