Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Λεμεσός  : Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον Ηλια Χατζηιωαννου Ξυλοτύμβου Λαρνακα
                  Τελ + 357 24724440 / +357 99695717    E-mail : elias_hadji@yahoo.gr     E-mail : andrewzoppos@hotmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 163 Cristina Feodot | 27-11-2020
30-11-2020
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 5 si 6 combinate 158 Cristina Feodot | 03-12-2020
06-12-2020
10.00
18.00
Bucuresti Modul 7 148- 150-154-156 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 21-01-2021
24-01-2021
10:00
18:00
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 135-136-140-141 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 26-01-2021
27-01-2021
10.00
18.00
Bucuresti Curs Master / S.P.B.2 B 100-130 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 28-01-2021
29-01-2021
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 1 si 2 combinate 169 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 04-02-2021
07-02-2021
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 5 si 6 combinate 163 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 28-02-2021
03-03-2021
10.00
18.00
Bucuresti Modul 7 158 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 05-03-2021
08-03-2021
10:00
18:00
Bucuresti Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
145-148-150 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 10-03-2021
13-03-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Modul 7 157-159 Andrew Zoppos | Marcela Campian 31-01-2021
03-03-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 1 si 2 combinate 170 Andrew Zoppos | Marcela Campian 05-02-2021
08-02-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 164 Marcela Campian | Andrew Zoppos 10-02-2021
13-02-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 3 si 4 combinate 167 Marcela Campian | 19-02-2021
22-02-2021
10.00
18.00
Iasi Modulele 3 si 4 combinate 166 Dalila Patras | 04-02-2021
07-02-2021
10.00
18.00
Iasi Modulele 5 si 6 combinate 160-162 Andrew Zoppos | Dalila Patras 11-02-2021
14-02-2021
10.00
18.00
Iasi Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 138-143-149 Andrew Zoppos | 16-02-2021
17-02-2021
10.00
18.00
Iasi Curs Master / S.P.B.2 A+B 117-124-134 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 18-02-2021
19-02-2021
10.00
18.00
Iasi Modulele 5 si 6 combinate 153 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 21-02-2021
24-02-2021
10.00
18.00
Iasi Modulele 1 si 2 combinate 171 Andrew Zoppos | Dalila Patras 26-02-2021
01-03-2021
10.00
18.00
Timisoara Modulele 5 si 6 combinate 161 Marcela Campian | 12-01-2021
15-01-2021
10.00
18.00
Timisoara Modulele 1 si 2 combinate 168 Marcela Campian | 26-01-2021
29-01-2021
10.00
18.00
Timisoara Modul 7 161 Andrew Zoppos | Marcela Campian 26-03-2021
29-03-2021
10.00
18.00
Timisoara Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 139-146 Andrew Zoppos | 31-03-2021
01-04-2021
10.00
18.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα