Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Λεμεσός  : Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον Ηλια Χατζηιωαννου Ξυλοτύμβου Λαρνακα
                  Τελ + 357 24724440 / +357 99695717    E-mail : elias_hadji@yahoo.gr     E-mail : andrewzoppos@hotmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Brasov Modulele 1 si 2 combinate 180 Cristina Feodot | 27-01-2022
30-01-2022
10:00
18:00
Bucuresti Modul 7 169-172 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 20-01-2022
23-01-2022
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 5 si 6 combinate 174 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 24-02-2022
27-02-2022
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 1 si 2 combinate 182 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 01-03-2022
04-03-2022
10.00
18.00
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A 100-158 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 06-03-2022
07-03-2022
10.00
18.00
Bucuresti Curs Master / S.P.B.2 A+B 100-141 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 08-03-2022
09-03-2022
10.00
18.00
Bucuresti Modul 7 165-173 Carmen Zoppou | Cristina Feodot 11-03-2022
14-03-2022
10:00
18:00
Bucuresti Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
100-163 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 09-04-2022
12-04-2022
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 1 si 2 combinate 179 Marcela Campian | 20-01-2022
23-01-2022
10.00
18.00
Cluj Napoca Modul 7 171-175 Andrew Zoppos | 25-01-2022
28-01-2022
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 157-159 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 30-01-2022
31-01-2022
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Master / S.P.B.2 A+B 118-133 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 01-02-2022
02-02-2022
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
164-167 Andrew Zoppos | Marcela Campian 04-02-2022
07-02-2022
10.00
18.00
Iasi Modulele 3 si 4 combinate 177 Dalila Patras | 20-01-2022
23-01-2022
10.00
18.00
Iasi Modul 7 166-170 Carmen Zoppou | Dalila Patras 04-02-2022
07-02-2022
10.00
18.00
Iasi Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
153-160-162 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 09-02-2022
12-02-2022
10.00
18.00
Iasi Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 143-149 Andrew Zoppos | 14-02-2022
15-02-2022
10.00
18.00
Iasi Curs Master / S.P.B.2 A+B 128-138 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 16-02-2022
17-02-2022
10.00
18.00
Iasi Modulele 1 si 2 combinate 180 Andrew Zoppos | Dalila Patras 19-02-2022
22-02-2022
10.00
18.00
Timisoara Modulele 1 si 2 combinate 183 Marcela Campian | 03-03-2022
06-03-2022
10.00
18.00
Timisoara Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
155-161 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 26-03-2022
29-03-2022
10.00
18.00
Timisoara Curs Master / S.P.B.2 A+B 139-146 Andrew Zoppos | 31-03-2022
01-04-2022
10.00
18.00
Timisoara Modulele 5 si 6 combinate 176 Andrew Zoppos | Marcela Campian 03-04-2022
06-04-2022
10.00
18.00
Timisoara Modul 7 168 Andrew Zoppos | Marcela Campian 03-04-2022
07-04-2022
10.00
18.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα