Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Λεμεσός  : Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον Ηλια Χατζηιωαννου Ξυλοτύμβου Λαρνακα
                  Τελ + 357 24724440 / +357 99695717    E-mail : elias_hadji@yahoo.gr     E-mail : andrewzoppos@hotmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Brasov Modulele 1 si 2 combinate 173 Cristina Feodot | 15-04-2021
18-04-2021
10:00
18:00
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 169 Cristina Feodot | 22-04-2021
25-04-2021
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 1 si 2 combinate 174 Cristina Feodot | 20-05-2021
23-05-2021
10.00
18.00
Bucuresti Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
150-154-156 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 01-06-2021
04-06-2021
10.00
18.00
Bucuresti Modul 7 163 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 06-07-2021
09-07-2021
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 172 Cristina Feodot | 12-07-2021
15-07-2021
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 5 si 6 combinate 169 Cristina Feodot | 19-07-2021
22-07-2021
10.00
18.00
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 145-148-150 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 24-07-2021
25-07-2021
10.00
18.00
Bucuresti Curs Master / S.P.B.2 B 120-136 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 26-07-2021
27-07-2021
10.00
18.00
Bucuresti Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
156-158 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 29-07-2021
01-08-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 167 Marcela Campian | 21-04-2021
24-04-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 137-142-144 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 06-06-2021
07-06-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Master / S.P.B.2 A 122-123-132-133 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 08-06-2021
09-06-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 1 si 2 combinate 176 Andrew Zoppos | Marcela Campian 11-06-2021
14-06-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
157-159 Andrew Zoppos | Marcela Campian 16-06-2021
19-06-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 147-151-152 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 21-06-2021
22-06-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Modul 7 164-167 Andrew Zoppos | Marcela Campian 24-06-2021
27-06-2021
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 3 si 4 combinate 171 Marcela Campian | 29-06-2021
02-07-2021
10.00
18.00
Iasi Modulele 3 si 4 combinate 170 Dalila Patras | 20-05-2021
23-05-2021
10.00
18.00
Iasi Modulele 5 si 6 combinate 166 Dalila Patras | Andrew Zoppos 26-06-2021
29-06-2021
10.00
18.00
Iasi Modul 7 160-162 Andrew Zoppos | Dalila Patras 01-07-2021
04-07-2021
10.00
18.00
Iasi Modulele 1 si 2 combinate 177 Dalila Patras | 15-07-2021
18-07-2021
10.00
18.00
Timisoara Modulele 3 si 4 combinate 168 Marcela Campian | 06-05-2021
09-05-2021
10.00
18.00
Timisoara Modulele 1 si 2 combinate 175 Marcela Campian | 22-05-2021
25-05-2021
10.00
18.00
Timisoara Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 139-146 Andrew Zoppos | 29-05-2021
30-05-2021
10.00
18.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα