Σεμινάρια

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με: :

Λεμεσός  : Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε τον Ηλια Χατζηιωαννου Ξυλοτύμβου Λαρνακα
                  Τελ + 357 24724440 / +357 99695717    E-mail : elias_hadji@yahoo.gr     E-mail : andrewzoppos@hotmail.com

Σεμινάρια Bowen

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Brasov Modulele 5 si 6 combinate 154 Cristina Feodot | 06-08-2020
09-08-2020
10:00
18:00
Brasov Modulele 1 si 2 combinate 163 Cristina Feodot | 11-08-2020
14-08-2020
10:00
18:00
Bucuresti Curs Avansat / S.P.B.1 A 135-136 Andrew Zoppos | Carmen Zoppou 09-07-2020
10-07-2020
10.00
18.00
Bucuresti Curs Master / S.P.B.2 A+B 120-121 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 11-07-2020
12-07-2020
10.00
18.00
Bucuresti Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
140-141 Andrew Zoppos | Cristina Feodot 14-07-2020
17-07-2020
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 3 si 4 combinate 158 Cristina Feodot | 18-07-2020
21-07-2020
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 5 si 6 combinate 156 Cristina Feodot | 24-07-2020
27-07-2020
10.00
18.00
Bucuresti Modulele 1 si 2 combinate 162 Cristina Feodot | 01-08-2020
04-08-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 3 si 4 combinate 159 Marcela Campian | 06-07-2020
09-07-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Curs Terapeut Profesionist
Citeste mai mult
137-142-144 Andrew Zoppos | Marcela Campian 19-07-2020
22-07-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 147-151-152 Marcela Campian | 24-07-2020
27-07-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 5 si 6 combinate 147-151-152 Marcela Campian | Andrew Zoppos 04-08-2020
07-08-2020
10.00
18.00
Cluj Napoca Modulele 1 si 2 combinate 164 Marcela Campian | 09-08-2020
12-08-2020
10.00
18.00
Iasi Modulele 3 si 4 combinate 153 Dalila Patras | 09-07-2020
12-07-2020
10.00
18.00
Iasi Modulele 1 si 2 combinate 162 Dalila Patras | 23-07-2020
26-07-2020
10.00
18.00
Iasi Modul 7 149 Carmen Zoppou | Andrew Zoppos 29-07-2020
01-08-2020
10.00
18.00
Iasi Curs Avansat / S.P.B.1 A+B 134-138 Andrew Zoppos | 03-08-2020
04-08-2020
10.00
18.00
Iasi Curs Master / S.P.B.2 A+B 113-117-124 Andrew Zoppos | 05-08-2020
06-08-2020
10.00
18.00
Timisoara Modulele 5 si 6 combinate 155 Marcela Campian | Andrew Zoppos 17-07-2020
20-07-2020
10.00
18.00
Timisoara Modulele 1 si 2 combinate 161 Marcela Campian | 22-07-2020
25-07-2020
10.00
18.00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα


Ανατομία, Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα